Katolicki cmentarz w Ołyce z fragmentami neogotyckiej kaplicy-mauzoleum Radziwiłłów