Jabłeczna, 24 czerwca 2011

Ikona św. Onufrego przypłynęła do Jabłecznej Bugiem, przed 1498 r. Co roku, 25 czerwca w Stauropigialnym Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej jest uroczyście obchodzone święto patrona tego klasztoru.

Zdjęcia, które tu prezentuję, zrobiłam w przeddzień tego święta, 24 czerwca, przed celebracją Wsienoszcznoho Bdienija.